Gabiony – špičkové konstrukce z gabionů

Gabionové konstrukce firmy Betafence nacházejí uplatnění v mnoha moderních projektech inženýrských staveb, mj. v korytech řek, na nábřežích, podél silnic a železničních náspů. Gabiony zajistí Vaší zahradě, domu či průmyslovému objektu úplně jiný vzhled.

Gabiony Gabiony – Gabiony jsou navrhovány jako opěrné konstrukce, které brání sesuvům půdy nebo jiného skalního materiálu.
pokračování
Trapiony Trapiony – Trapiony se používají jako stabilní a pevné samostatně stojící stěny s jednou nebo dvěma stěnami nakloněnými v různém úhlu.
pokračování
Bastiony Bastiony – Bastiony se využívají v pozemních a vodních stavbách jako protipovodňová ochrana nebo jako dočasné konstrukce.
pokračování
Gabionové matrace Gabionové matrace – Matrace se nejčastěji používají jako ochrana vodních toků proti erozi.
pokračování
Soundblock – protihlukové stěny z gabionů Soundblock – protihlukové stěny z gabionů – Patentovaný zvukotěsný gabion. Dochází ke zmenšení odrazu zvuku a tím proniká konstrukcí míň hluku.
pokračování