Kontaktujte
naše specialisty
Pro více informací o našich průmyslových výrobcích můžete kontaktovat naše specialisty, kteří Vám mohou pomoci najít to správné řešení.
O Betafence a pletivu
Společnost Betafence je světovou jedničkou na trhu řešení pro oplocení, řízení přístupu pro ochranu perimetru a výrobky drátěného pletiva pro celou řadu průmyslových aplikací.
gabiony
Global / Export [change]

Gabiony-Betafence.cz

Gabiony zpevňují břehy řeky ve Vodním centru

Gabionové zpevnění demonstruje studentůma výzkumníkům výhody gabionových konstrukcí.

Gabionové konstrukce kolem výchozího bodu Vodního centra jsou součástí větší investice: Vědeckého a didaktického centra na Varšavské zemědělské universitě. Celý projekt zahrnuje oblast velkou 14600 m2, včetně školní budovy uprostřed, která sestává z 19 laboratoří a jedné výstavní síně.
Kolem budovy byl vystavěn Vodní park, který znázorňuje vodní cyklus v přírodě. Voda má uzavřenou cirkulaci díky systému pump. Výchozí bod (zdroj pramene) je vyroben z gabionů a z půdy.

Každá ze čtyř řad gabionových košů je metr vysoká a metr široká a má okolo 15-20 metrů. Gabionové koše jsou umístěny v řadách za sebou ve svahu. Mezi každými dvěma řadami teče proud vody, které postupně malou kaskádou stéká dolů z úrovně do úrovně.

Tato konstrukce slouží jako příklad možného zamezení korozi svahů abřehů řek. Druhá strana svahu byla také zpevněna gabionovou zdí k demonstraci možnostizabezpečení půdy a skal proti sesuvům.

Všechny gabiony jsou vyrobeny ze svařovaného pletiva vyrobeného z drátu o průměru 4,5 mm, s nátěrem Bezinal. Panely jsou z každé strany propojeny pomocí spirál a jsou vyplněny žulovými kameny. Na tuto investici dohlížel partner Betafence – společnost Biuro Inżynierii Drogowej Drotest.